برگزاری جلسه بررسی تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قرارداد کارمعین معاونت بهداشتی وشبکه بهداشت بجستان

به همت گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه سومین جلسه تغییر عنوان ، اعمال مدرک تحصیلی و مسدود نمودن پست سازمانی جهت کارکنان قرار داد کار معین مربوط معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه بهداشت درمان و بیمارستان آیت ا... مدنی شهرستان بجستان در مورخ دوشنبه 18 آذرماه از ساعت 9 الی 11 با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ،سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان، مدیرمنابع انسانی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری ، نماینده تام الاختیار معاون بهداشتی دانشگاه و کارشناس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه موضوعات کارکنان قراردادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

 
تاریخ:
1398/09/18
تعداد بازدید:
156
منبع:
Powered by DorsaPortal