برگزاری جلسه بررسی تغییر عنوان و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قرارداد کارمعین ستاد مرکزی و بیمارستان علامه بهلول گنابادی

به همت گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه چهارمین جلسه تغییر عنوان ، اعمال مدرک تحصیلی و مسدود نمودن پست سازمانی جهت کارکنان قرار داد کار معین مربوط ستاد مرکزی و بیمارستان علامه بهلول گنابادی در مورخ چهارشنبه 20 آذرماه از ساعت 9 الی 11 با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ، مدیرمنابع انسانی، مدیر توسعه سازمان و تحول اداری ، نماینده تام الاختیار ریاست بیمارستان علامه بهلول گنابادی و کارشناس گروه مهندسی مشاغل در دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه موضوعات کارکنان قراردادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

تاریخ:
1398/09/23
تعداد بازدید:
196
منبع:
Powered by DorsaPortal