اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 برگزار گردید

اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 برگزار گردید

اولین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 با حضور اعضاء محترم شورا درتاریخ 09/01/95 درمحل سالن اجلاس حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه طرح " شناسایی و جمع آوری گیاهان دارویی منطقه گناباد " مطرح شد. این طرح از طرف دانشگاه علوم پزشکی با مشارکت ارگانهایی از قبیل : منابع طبیعی شهرستان، مجتمع آموزش عالی، جهاد کشاورزی و سایر ارگانها می باشد.این پروژه از اواخر سال 95 شروع شد ولی به خاطر خشکسالی به امسال موکول گردید. و به صورت جدی از اوایل سال 96 شروع به شناسایی و جمع آوری گونه ها نمودند.این  طرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت. همچنین شایان ذکر است مقرر شد هر کدام از ارگان ها مسئولیت های برعهده گرفته تا پروژه به نحو احسن  انجام پذیرد.

تاریخ:
1396/02/15
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal