دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید

دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی برگزار گردید

دومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 با حضور اعضاء محترم شورا درتاریخ 09/03/95 ساعت 10 صبح درمحل سالن ابن سینای پردیس دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه طرح خانم هانیه نسائی با عنوان "سند ادراری با دریچه ضد بازگشت ادرار" مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت.

roshd

تاریخ:
1396/03/20
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal