سومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی سال 1396 برگزار شد

سومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی سال 1396 برگزار شد

سومین جلسه شورای مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال1396 با حضور اعضاء محترم شورا درتاریخ 02/04/96 ساعت 12 ظهر درمحل سالن ابن سینای پردیس دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه طرح های آقای مهندس حامد بیگلری با عنوان " تولید داروی با پایه گیاهی و جانوری برای بهبود زگیل " و " نازل های بنزین جذب کننده بخارات بنزین" مطرح و بعد از بحث و تبادل نظر اعضای محترم شورا مورد تصویب قرار گرفت.

تاریخ:
1396/04/28
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal