جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه رساله دانشجویان دکتری پژوهشی ارتقای سلامت
جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه رساله دانشجویان دکتری پژوهشی ارتقای سلامت
جلسه ارائه دومین گزارش شش ماهه رساله دکتری دانشجویان دکتری پژوهشی ارتقای سلامت مرکز تحقیقات روز یک شنبه مورخ 24 اردیبهشت ماه 96 از ساعت 10:30به مدت 2 ساعت در محل اتاق اجلاس مرکز تحقیقات با حضور اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر مهدی مشکی و همچنین جناب آقای دکتر عبدالجواد خواجوی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا سرکار خانم هایده هاشمی زاده به ارائه گزارش شش ماه رساله خود با عنوان: مفهوم سازی، ساخت و رواسازی ابزار سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی پرداختند و در ادامه جناب آقای پوردولتی نیز به ارائه گزارش رساله خود با عنوان: توسعه مدل توضیح رفتار غیر ایمن عابرین پیاده مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB): یک تحلیل مدل معادلات ساختاری پرداختند.
تاریخ:
1396/11/12
تعداد بازدید:
5
منبع:
Powered by DorsaPortal