فراخوان پژوهشگر برتر استان

استان خراسان رضوی در نظر دارد با توجه به هفته پژوهش دانشجوی برتر استانی را معرفی کند. با توجه به این موضوع دانشجویان می توانند مستندات خود را تا تاریخ 09/09/1398 به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به صورت فایل الکترونیکی ( به صورت اسکن شده ) تحویل دهند. لذا الزامی است فرم شماره 2 تکمیل شده به همراه مستندات تحویل کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه گردد ( اسکن فرم شماره 2 نیز الزامی است ) . 

تاریخ:
1398/09/05
تعداد بازدید:
128
منبع:
Powered by DorsaPortal