نمونه بارز مشارکت ، همکاری و هماهنگی بین بخشی را در اجرای طرح ملی کنترل فشار خون تجربه کردیم .

دکتر مرادی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مراسم تقدیر از مطب ها ، داروخانه ها و سازمان های بخش خصوصی همکار در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون در شهرستان بجستان ،ثبت آمار مشارکت بالای 95 درصد جمعیت گروه هدف در این طرح ملی در بجستان را نتیجه مشارکت اجتماعی بالا ، انسجام و همکاری بین بخشی ویژه در سطح این شهرستان دانست.
به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان ، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد به همراه ریاست ، معاون بهداشت و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بجستان با حضور در داروخانه ها ، مطب های خصوصی و موسسه مالی و اعتباری نور در سطح شهر بجستان که در اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون همکاری و همراهی داشتند ، با اهدای لوح سپاس ،از این عزیزان تشکر و قدر دانی نمودند.
  
  
 
گفتنی است مطب آقای دکتر کریمیان ، مطب خانم دکتر مرجانی ، داروخانه دکتر مظلوم و داروخانه دکتر حسینی با استقرار میز خدمت در محل کار خود با کنترل و ثبت فشار خون مراجعین به این مراکز در طرح بسیج ملی فشار خون مشارکت داشتند که در این میان داروخانه جناب آقای دکتر مظلوم با بیش از 570 مورد کنترل و ثبت فشار خون مراجعین نقش ویژه ای در پوشش مطلوب این طرح ملی در سطح شهرستان بجستان داشتند.
همچنین مدیریت موسسه مالی و اعتباری نور شهرستان بجستان نیز با در اختیار قرار دادن مکان استقرار پایگاه ثابت کنترل فشار خون ، که به مدت یک ماه در سطح شهر بجستان فعال و در دو شیفت صبح و بعد ازظهر مشغول ارائه خدمات بود ، کمک شایانی به حوزه بهداشت و درمان در خصوص کنترل و ثبت فشار خون ساکنین شهرستان نمود.
 
تاریخ:
1398/05/06
تعداد بازدید:
128
منبع:
Powered by DorsaPortal