شماره مناقصه:
1011
موضوع مناقصه:
اسناد واگذاری و خرید خدمت حجمی امور تلفنخانه بیمارستان علامه بهلول
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1396/03/05
آخرین مهلت:
1396/01/07
فایل:
Powered by DorsaPortal