شماره مناقصه:
1004
موضوع مناقصه:
مزایده غرفه تکثیر و مواد غذایی بیمارستان علامه بهلول
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1396/03/05
آخرین مهلت:
1396/05/07
فایل:
Powered by DorsaPortal