شماره مناقصه:
1005
موضوع مناقصه:
مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجم کلیه امور مربوط به تهیه ، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس بیمارستان علامه بهلول
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1396/03/05
آخرین مهلت:
1396/05/07
فایل:
Powered by DorsaPortal