برنامه کلاسی اساتید(نیمسال اول و دوم 1401-1400)

 1- برنامه کلاسی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (مشاهده)
2-  برنامه کلاسی رشته مهندسی بهداشت محیط (مشاهده)
3-  برنامه کلاسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای (مشاهده)
 4- برنامه کلاسی رشته بهداشت عمومی (مشاهده)
 5- برنامه کلاسی رشته مبارزه با بیماری ها (مشاهده)
6-  برنامه کلاسی رشته بهداشت خانواده (مشاهده)
 برنامه کلاسی نیمسال دوم 1401-1400
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/20
تعداد بازدید:
305
Powered by DorsaPortal