معرفی

                                             معرفی EDO دانشکده
 
 
مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) بعنوان مغز متفکر دانشگاه ، مسئولیت ارتقای کیفی آموزش را در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور بعهده دارند. ایفای این نقش حساس مستلزم وجود سازوکار دائمی در کلیه دانشکده ها است تا فعالیت های توسعه آموزش در تمامی ارکان آموزش دانشگاه تسریع یابد. بمنظور فراهم کردن این بستر اجرایی ایجاد دفاتر توسعه آموزش (EDO) در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی ایجاد گردیده است و طی یک آئین نامه شرح وظایف مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) و دفاتر توسعه آموزش (EDO) و نحوه تعامل آنها تعیین شده است.
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/21
تعداد بازدید:
812
Powered by DorsaPortal