مدیر دفتر

معرفی مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی:              
مهندس مجتبی امکانی
سمت:
مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده بهداشت
مرتبه:
مربی- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
 
 
 پست الکترونیکی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداشت
تلفن: 57223028-051 - داخلی : 208
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
373
Powered by DorsaPortal