مدیر دفتر

معرفی مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی:              
دکتر علی محمد مختاری
سمت:
مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده بهداشت
مرتبه:
استادیار- دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
 پست الکترونیکی:

 mokhtari.am@gmu.ac.ir

آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دانشکده بهداشت
تلفن: 57223028-051 - داخلی : 208
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/12
تعداد بازدید:
949
Powered by DorsaPortal