اعضا

 

 مهندس محمدجواد فانی

  مدیر گروه- کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی207

 دانلود رزومه

 

 مهندس محمدحسین بهشتی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی

 دانلود رزومه

 
 

 مهندس مجتبی امکانی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی

 
 

 مهندس مصطفی جعفری زاوه

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی

 دانلود رزومه

 
 

 مهندس علی فیروزی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

عضو هیات علمی

تلفن: (051)57223028-داخلی

 دانلود رزومه

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/28
تعداد بازدید:
1341
Powered by DorsaPortal