اعضا

  

دکتر محمد مطلبی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مدیر گروه - دانشیار و عضو هیات علمی

 
  

دکتر علی عالمی

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دانشیارو عضو هیات علمی

  

دکتر عبدالجواد خواجوی

دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی

استادیار و عضو هیات علمی

 

 دکتر هدایت الله شمس 

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار و عضو هیات علمی

  

دکتر رضا اسماعیلی

دکتری تخصصی اقتصاد بهداشت

استادیارو عضو هیات علمی

 

 مریم صابری

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

مربی و عضو هیات علمی

 

 دکتر میترا دوگونچی

دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تاریخ به روز رسانی:
1400/09/02
تعداد بازدید:
2673
Powered by DorsaPortal