گروه مهندسی بهداشت محیط

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده

 استاد

 1 آشنایی با مدل سازی
 مشاهده مهندس بیگلری
 2 کاربرد بیوتکنولوژی
 مشاهده مهندس بیگلری
 3 روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین
 مشاهده مهندس بیگلری
 4 زباله های صنعتی خطرناک
 مشاهده مهندس بیگلری
 5 هیدرولوزی آبهای سطحی
 مشاهده مهندس بیگلری
 6 آلودگی هوا
 مشاهده دکتر زارعی
 7 کلیات مواد زائد جامد شهری
 مشاهده دکتر زارعی
 8 میکروب شناسی محیط
 مشاهده دکتر افشارنیا
9
 مکانیک سیالات
 مشاهده دکتر زارعی
10
 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب
 مشاهده دکتر افشارنیا

 بهداشت محیط 1
 مشاهدهدکتر پیروی
11
روش تحقیق
 مشاهدهدکتر پیروی
12
 سیستم های انتقال و توزیع آب
 مشاهدهدکتر پیروی
13
 مدیریت کیفیت آب
 مشاهدهدکتر پیروی
14
 میکروبیولوژی محیط
 مشاهدهدکتر پیروی
15
 مکانیک سیالات
 مشاهده دکتر زارعی
16
 سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی
 مشاهده دکتر افشارنیا
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
809
Powered by DorsaPortal