گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده

 استاد

 1 سم شناسی شغلی
 مشاهده مهندس امکانی
 2 ارگونومی شغلی 1
مشاهده
مهندس بهشتی
 3ایمنی برق و ماشین آلات
مشاهده
مهندس بهشتی
4
ایمنی در محیط کار 2
 مشاهدهمهندس فانی
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
912
Powered by DorsaPortal