شرح وظایف معاون آموزشی


شرح وظایف:
 • معاون دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش، پژوهش و هماهنگی بوده و در این راستا مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
 •  برنامه‌ریزی به منظور اجرای دقیق‌تر و بهتر برنامه های آموزشی مصوب
 • برنامه ریزی به منظور فراهم نمودن شرایط توسعه آموزش (راه اندازی رشته های جدید، مقطع تحصیلی بالاتر)
 •  برنامه ریزی برای ارتقای فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی و جذب اعضای هیأت علمی جدید متناسب با نیاز های آموزشی
 • ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور برنامه ریزی برای اجرای موثر سیاست های آموزشی
 •  هماهنگی با ریاست دانشکده و معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اجرای موثر سیاست ها و خط مشی های دانشکده و دانشگاه
 • هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشکده، معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده و معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده در جهت نیل به اهداف دانشکده و دانشگاه
 • هماهنگی با مدیران گروه های آموزشی دانشکده در راستای اهداف دانشکده و دانشگاه
 • هماهنگی فعالیت های اداری و واحد های تابعه در راستای اهداف دانشکده و دانشگاه
 • نظارت بر فرآیند پذیرش و روند تحصیل دانشجویان رشته‌های مختلف دانشکده
 •  نظارت بر برنامه‌ریزی تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده
 •  نظارت بر فعالیت های گروه های آموزشی
 •  نظارت بر فعالیت های واحدهای امور آموزشی، تحصیلات تکمیلی و توسعه آموزش دانشکده
 •  نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه ها و قوانین آموزشی
 •  انجام مکاتبات لازم با واحد های درون و برون سازمانی
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان نماینده دانشکده و مطرح نمودن مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • ارزشیابی فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/12
تعداد بازدید:
935
Powered by DorsaPortal