اعضاء شورای پژوهشی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

 

 
 
 
دکتری آمار زیستی

 

 
 
 
استادیار

 

 
 
 
دکتر فاطمه محمدزاده

 

 

 
 
 
دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار

 

 
 
 دکتر رویا پیروی

 

 

 
 
 
 
دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار

 

 
 
 
 
 دکتر میترا دوگونچی

 

 

 
 
 
دکتری بهداشت حرفه ای

استادیار

 

 
 
 
دکتر علی فیروزی

 

 

 
 
 
 
دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار

 

 
 
 
 
 دکتر محمود تقوی

 

 

 
 
مهندسی بهداشت محیط

 

 
 
دانشجو

 

 
 
امیررضا صبوری

 

 

 
 
مهندسی بهداشت محیط

دانشجو

 

 
 
 جواد عرب نژاد

 

 

 
 
 
 
مهندسی بهداشت محیط

دانشجو

 

 
 
 
 
فاطمه کریمی

 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/27
تعداد بازدید:
159
Powered by DorsaPortal