پرستاری مراقبتهای ویژه (جدید)

طرح درس دوره کارشناسی ارشد ویژه پرستاری
 
ردیفنام درسطرح درس
1مراقبت های پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه مشاهده
2مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه مشاهده
3پایش های پیشرفته پرستاریمشاهده
4روش تحقیق پیشرفته
مشاهده
5مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضامشاهده
6 زبان عمومی تکمیلی
مشاهده
7پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی6 (گوارش-جراحی شکم و لگن)
مشاهده
8پرستاری مراقبت ویژه اختصاصی1 (تنفس)مشاهده
9پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5مشاهده
 10 روش تحقیقمشاهده 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/28
تعداد بازدید:
181
Powered by DorsaPortal