رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی
کد رشته نام مقطع گروه آموزشی  
101 پرستاری کارشناسی پیوسته پرستاری روزانه
114 پرستاری مراقبتهای ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
144 پرستاری داخلی-جراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
154 پرستاری سلامت جامعه کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پرستاری سلامت جامعه و مدیریت پرستاری
   پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد ناپیوسته  گروه پرستاری سلامت سالمندی و روان پرستاری
702 فوریت های پزشکی کاردانی گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
703 فوریت های پزشکی کارشناسی ناپیوسته گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال
 


تاریخ به روز رسانی:
1399/08/25
تعداد بازدید:
3639
Powered by DorsaPortal