اساتید مشاور گروه پرستاری

 
 
                                         
 
 
 
 
 
  
اساتید محترم مشاور در نیم سال اول تحصیلی  98-97
 

‏کارشناسی پرستاری

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور

1.

 پرستاری

971

آقای دکتر موسی سجادی

2.

پرستاری

961

آقای علی دلشاد

3.

پرستاری

951

آقای علی پور فاطمی

4.

پرستاری

941

آقای دکتر جعفر حاجوی

5.

پرستاری

962

خانم مریم عشقی زاده

6.

پرستاری

952

آقای حسن ایرانی

7.

پرستاری

942

خانم دکتر مریم مقیمیان

8.

پرستاری

932

آقای دکتر مهدی بصیری مقدم

 

کارشناسی ارشد پرستاری

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور.

9.

پرستاری-داخلی جراحی

971

آقای دکترعلی محمد پور

10.

پرستاری-داخلی جراحی

961

آقای دکتر محمد مجلی

11.

پرستاری-داخلی جراحی

951

آقای دکترعلی محمد پور

12.

پرستاری-داخلی جراحی

941

آقای دکترعلی محمد پور

13.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

971

آقای دکتر محمد مجلی ‏

14.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

961

خانم معصومه امیری

15.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

951

خانم معصومه امیری ‏

16.

پرستاری-مراقبتهای ویژه

941

آقای دکتر‏ آرش حمزه ای

17.

پرستاری –سلامت جامعه

971

خانم دکتر شهلا خسروان

18.

پرستاری –سلامت جامعه

961

خانم معصومه امیری

19.

پرستاری –سلامت جامعه

951

خانم دکتر شهلا خسروان

20.

پرستاری –سلامت جامعه

941

آقای دکتر محمد رضا منصوریان

21.

پرستاری – سالمندی

971

آقای دکتر حسین عجم

22.

پرستاری – سالمندی ‏

961

خانم دکتر لیلا صادق مقدم

 
 
 
 

 اساتید محترم مشاور گروه پرستاری در نیمسال اول 97-96

ردیف

رشته

استاد مشاور

ورودی

1

کارشناسی پرستاری 

علی دلشاد

961

2

کارشناسی پرستاری 

مریم عشقی زاده

962

3

کارشناسی پرستاری 

حسن ایرانی

952

4

کارشناسی پرستاری 

علی پورفاطمی

951

5

کارشناسی پرستاری  مریم مقیمیان 942
6

کارشناسی پرستاری 

ملیحه سلطانی

941

7

کارشناسی پرستاری 

مهدی بصیری

932

8

کارشناسی پرستاری 

دکترموسی سجادی

931

 

     

9

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری  دکترشهلا  خسروان 921

10

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه محمد رضا منصوریان 941
  کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه  معصومه امیری  961
  کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه 
دکترشهلا خسروان   931
   کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور   931

11

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی دکترعلی محمدپور 941

12

کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه
دکتر آرش حمزه ای 941
13 کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه دکتر محسن صاحبان 931

14

ارشد سالمندشناسی
دکتر حسین عجم
961

15

ارشد سالمندشناسی
دکتر صادق مقدم
961

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/08
تعداد بازدید:
1339
Powered by DorsaPortal