اساتید مشاور گروه فوریت های پزشکی

  اساتید محترم مشاور در نیم سال اول تحصیلی  1400-1399
 

 رشته فوریتهای پزشکی

 سال ورودی  نام ونام خانوادگی اساتید مشاور

1.

ناپیوسته فوریتهای پزشکی

982

آقای فلاح

2.

ناپیوسته فوریتهای پزشکی

972

آقای دکتر عطاردی

3.

کاردانی فوریتهای پزشکی

982

آقای دکتر مردانه

4.

کاردانی فوریتهای پزشکی

972

آقای دکتر شفقی

 
 


  اساتید محترم مشاور در نیم سال اول تحصیلی  98-97
 

 رشته فوریتهای پزشکی

 سال ورودی  نام ونام خانوادگی اساتید مشاور

1.

ناپیوسته فوریتهای پزشکی

962

آقای حبیب شارعی نیا

2.

ناپیوسته فوریتهای پزشکی

952

آقای دکتر محمد مجلی

3.

کاردانی فوریتهای پزشکی

962

آقای دکتر جلال مردانه

4.

کاردانی فوریتهای پزشکی

952

آقای دکتر خسرو شفقی

 
 

 اساتید محترم مشاور گروه فوریت های پزشکی در نیمسال اول 97-96

ردیف

رشته

استاد مشاور

ورودی

1

کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

دکتر محمد مجلی

952

2

کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی

حبیب شارعی نیا

962

3

کاردانی فوریت های پزشکی
دکتر جلال مردانه

962

4

کاردانی فوریت های پزشکی

دکتر خسرو شفقی

952

5

     

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/16
تعداد بازدید:
822
Powered by DorsaPortal