اعضای گروه

اعضای گروه پرستاری داخلی جراحی
آقای دکتر علی محمدپور

دکتر علی محمدپور

دکترای تخصصی آموزش پرستاری

استاد و عضو هیئت علمی

تلفن:05157223028

 
خانم فاطمه افشاری
خانم فاطمه افشاری

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی و عضو هیئت علمی

تلفن: 051 57223028

مشاهده رزومه

 
خانم الهام نیکخواه 

خانم الهام نیکخواه

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی و عضو هیئت علمی

تلفن: 051 57223028 داخلی 230

مشاهده رزومه

 
Fitness Gym Weight Training Free Stock Photo

خانم سمانه نجفی

  کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی

مربی و عضو هیئت علمی

تلفن: 051 57223028

 
خانم فاطمه حسینی مقدم

خانم فاطمه حسینی مقدم

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی و عضو هیئت علمی

تلفن: 051 57223028

مشاهده رزومه

 
حبیب شارعی نیا

حبیب شارعی نیا

کارشناسی ارشد پرستاری -داخلی جراحی

مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه

 
خانم فاطمه حسینی مقدم

مهناز ابویسانی

کارشناسی ارشد پرستاری -داخلی جراحی

مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/08
تعداد بازدید:
1043
Powered by DorsaPortal