منابع آموزشی

پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 
کتب فارسی مرتبط با پرستاری سالمندی
کتب لاتین چاپی مرتبط با سالمندی
کتب لاتین الکترونیکی
 

فایل pdf کتب سالمندی: 

 1- Handbook of Sociology of Aging
 2- Patterns in disability and frailty in older adults: Evidence from SAGE
 3- Aging, Society, and The Life Course
 4- Aging and Chronic Disorders
 5- The Social Context of Ageing
 6- Careers in Gerontology
 7- Understanding quality of life in old age
 8- اقتصاد سلامت
10- Textbook Of Geriatric Medicine And Gerontology
11- Qualitative Gerontology 
12- Handbook of Theories of Aging
13- Handbook of Gerontology
14- An Introduction to Gerontology
15- Fundamentals of Geriatric Medicine
16- Geriatric Care Manager
17- Handbook of Gerontology
18- Clinical Manual of Geriatric Psychiatry
19- Gerontology Perspectives and Issues
20- Geriatrics, Gerontology and Elderly Issues Series
21- Handbook Of Geriatric Assessment
22- Case Studies in Geriatric Medicine
23- Key Concepts in Social Gerontology
24- Best practice guidelines for mental health promotion programs: Older adults 55+
25- Geriatric Medicine
26- Quality Of Life In Old Age
27- Drugs for the Geriatric Patient
28- Instructions for Geriatric Patients
29- World Health Statistics
30- بهداشت سالمندان
31- بیماری های شایع سالمندی
32- راهنمای آموزشی مراقبت های جامع و ادغام یافته سالمندی وِیژه پزشک
33- راهنمای سلامت سالمندان- 50 سال به بالا
34- شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 2، استخوان ها، مفاصل و حوادث
35- شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 1، تغذیه و ورزش
36- شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 3، چند توصیه بهداشتی
37- شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی 4، زندگی شاداب
38- کلیات سالمندشناسی و طب سالمندان
39- مراقبت های بهداشتی از سالمندان
40- مشکلات سالمندان، اختلالات ادراری
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/05
تعداد بازدید:
269
Powered by DorsaPortal