کارشناسان دانشکده

 
آقای مهدی عیسی پور 
کارشناس علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 
مسئول دفتر دانشکده پرستاری
کارشناس گروه آموزشی داخلی جراحی و اطفال                                  شرح وظایف
شماره تماس:57223084-051 
ادرس الکترونیکی: isapoormehdi1366@gmail.com 
 
 
 
سرکار خانم زهره پورحسین شهری
کارشناس ارشد مشاوره راهنمایی
کارشناس  آموزشی و پژوهشی دانشکده
شماره تماس: داخلی 259   - 57223028-051 
 
 
 
 
خانم صدیقه رجب زاده
کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی 
کارشناس خدمات آموزشی
شماره تماس:    داخلی 241   - 57225027-051
 
 
 
 
خانم مریم مرادی 
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 
کارشناس گروه آموزشی سالمندان
شرح وظایف
شماره تماس:  داخلی 226   - 57223028-051 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/12/26
تعداد بازدید:
1200
Powered by DorsaPortal