رشته ها و مقاطع تحصیلی

تعداد کل واحدهای رشته های دانشکده پیراپزشکی


ردیف

مدیرگروه

تعداد کل واحدهای درسی

رشته‌ها

توضیحات

1

دکتر علیرضا محمدزاده

22

دروس عمومی

علوم آزمایشگاهی

1 واحد نظری=17 ساعت

 

1 واحد عملی یا آزمایشگاهی=34 ساعت

 

1 واحد کارآموزی در عرصه =51 ساعت

 

1 واحد کارگاهی=51 ساعت

31

دروس پایه و تخصصی

61

کارآموزی

16

کارآموزی در عرصه

130

مجموع

2

دکتر کوکب بصیری مقدم

22

دروس عمومی

تکنولوژی اتاق عمل

74

دروس پایه و تخصصی

18

کارآموزی

16

کارآموزی در عرصه

130

مجموع

3

آقای سید حسین ناظمی

24

دروس عمومی

هوشبری

90

دروس پایه و تخصصی کارآموزی

16

کارآموزی در عرصه

130

مجموع

4

دکتر محمد کشتکار

22

دروس عمومی

تکنولوژی پرتوشناسی

92

دروس پایه و تخصصی

16

کارآموزی در عرصه

130

مجموع

5

آقای سید حسین ناظمی

9

دروس عمومی

ناپیوسته هوشبری

18

دروس پایه

26

تخصصی و کارآموزی

12

کارآموزی در عرصه

65

مجموع

6

دکتر کوکب بصیری مقدم

9

دروس عمومی

ناپیوسته اتاق عمل

44

دروس پایه ، تخصصی و کارآموزی

12

کارآموزی در عرصه

65

مجموع

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1684
Powered by DorsaPortal