کارشناسان دانشکده


کارشناسان دانشکده
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: فاطمه قاسمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

سمت: کارشناس خدمات آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 تلفن داخلی:370

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: منیره قبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده

تلفن اخلی:370

 
 
 
 
نام و نام خانوادگی: زهره پیرزاده مقدم
 
مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری اجتماعی
 
سمت:کارشناس گروه‌های آموزشی دانشکده پیراپزشکی
کارشناس سایت دانشکده پیراپزشکی
مسئول دفتر 
 
تلفن داخلی:288
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
1445
Powered by DorsaPortal