کارشناسان دانشکده

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه سمت شماره داخلی
حسین نوری کارشناس ارشد میکروب شناسی مدیریت آزمایشگاها 344
   فاطمه آشوری
 کارشناس علوم آزمایشگاهی  کارشناس آزمایشگاه 346
   منیره قبادی
 
 کارشناس بهداشت عمومی
 کارشناس آموزش دانشکده  409
   فاطمه قاسمی  کارشناسی ارشد

پژوهشگری علوم اجتماعی
 کارشناس آموزش دانشکده  370
   حامد منصوری  کارشناس مدیریت  مسئول دفتر  288
   مریم خداوردی  کارشناس ارشد

مدیریت آموزشی
 کارشناس امور

کلاسها و امتحانات
 267
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/07
تعداد بازدید:
77
Powered by DorsaPortal