اساتید مشاور

اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی
 
 

ردیف

دانشکده پیراپزشکی

سال ورودی

نام و نام خانوادگی اساتید مشاور

روز و ساعت ملاقات

تکنولوژی پرتوشناسی

1

تکنولوژی پرتوشناسی

981

آقای حامد معصومی

یکشنبه 8تا 12 و دوشنبه ساعت 10 تا 12:30

2

تکنولوژی پرتوشناسی

971

خانم دکتر سارا محمدی

هرروز از ساعت 11:30 تا 13

3

تکنولوژی پرتوشناسی

961

آقای مهندس جواد باقری

با دفتر نهاد رهبری هماهنگ شود

4

تکنولوژی پرتوشناسی

951

آقای دکتر محمد کشتکار

هرروز از ساعت 12 تا 14

علوم آزمایشگاهی

5

علوم آزمایشگاهی (گروه اول)

981

جناب آقای دکتر حاجوی

دوشنبه از ساعت 12 تا 14

6

علوم آزمایشگاهی (گروه دوم)

981

سرکار خانم قاسمی

شنبه ساعت 12 تا14 و دوشنبه ساعت 8تا10

7

علوم آزمایشگاهی

971

آقای دکتر سید حسین ابطحی

 

8

علوم آزمایشگاهی

961

آقای دکتر محمد حسن مینوئیان

شنبه و چهارشنبه ساعت 8 تا 10

9

علوم آزمایشگاهی

951

آقای دکتر علیرضا محمد زاده

شنبه و دوشنبه ساعت 12 تا 14

هوشبری

10

هوشبری

981

آقای دکتر عباسعلی عباس نژاد

 

11

هوشبری

971

خانم نجمه سادات حاج وثوق

شنبه و دوشنبه ساعت 10 تا 12

12

هوشبری ناپیوسته

972

خانم سمانه نجفی

 

13

هوشبری

961

آقای دکتر مصطفی امیری

شنبه ساعت 8 تا 10 و دوشنبه ساعت 10 تا 12

14

هوشبری ناپیوسته

962

آقای علیرضا طلایی

 

15

هوشبری

951

آقای سید حسین ناظمی

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10 تا 12

تکنولوژی جراحی

16

اتاق عمل

981

خانم آذر عرب خزایی

 

17

اتاق عمل

982

خانم آذین عرب خزایی

 

18

اتاق عمل

971

آقای دکتر مهدی مشکی

 

19


اتاق عمل ناپیوسته

972

آقای حسین محمدپور

یکشنبه و دوشنبه ساعت 12 تا13

 (شماره تماس ثابت: 57220439
شماره همراه: 09151522597)

20

اتاق عمل

961

اقای دکتر حسین عجم

 

21

اتاق عمل ناپیوسته

962

خانم دکتر لیلی صادق مقدم

 

22

اتاق عمل

951

خانم دکتر بصیری مقدم

هر روز ساعت 11:30 تا 13

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
478
Powered by DorsaPortal