رسالت و شرح وظایف

 

ماموریت دفتر توسعه آموزش، بهبود و ارتقای برنامه ریزی های آموزشی، فرآیندهای ارزشیابی مربوط به استاد، دانشجو و برنامه های آموزشی؛ هدایت طرح های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دانشکده با هدف نهادینه کردن کیفیت آموزش با مشارکت گروههای آموزشی در راستای برنامه راهبردی دانشکده می باشد.
 
 

اهداف تشکیل دفتر توسعه آموزش در دانشکده :
 

     هدف اصلی تشکیل دفتر توسعه آموزش، افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در فعالیتهای محوری توسعه آموزش در دانشکده و در راستای:

1- تمرکز زدایی در تصمیم گیری های آموزشی

2- زمینه سازی برای نهادینه شدن تغییرات آموزشی و بسط تجارب مفید در زمینه های آموزشی

3- افزایش کیفیت ارزشیابی های آموزشی

4- بهبود و توسعه پژوهش‌های آموزشی، برنامه‌ریزی های آموزشی، آموزش‌اساتید

5- ایجاد مجموعه سازمان یافته ای از افراد مجرب که بتوانند به مدیریت دانشکده در اخذ تصمیمات مناسب تر کمک نمایند

6- همگانی نمودن و ادغام پژوهش در آموزش به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر تدریس

شرح وظایف دفتر توسعه عبارتند از :

1- برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروهای آموزشی

2- ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش در دانشکده

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4- ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش

5- ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

6- شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
2429
Powered by DorsaPortal