طرح درس اساتید دانشکده پیراپزشکی

طرح درس اساتید دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول 99-1398
 
 
 
 
 

ردیف

دکتر سید حسین ابطحی

 1

بیوشیمی ملکول و سلول- دکترای عمومی پزشکی

 مشاهده

2

بیوشیمی عمومی- کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

 مشاهده

3

بیوشیمی عمومی- کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

 مشاهده

4

بیوشیمی عمومی- کارشناسی علوم تغذیه

 مشاهده

5

بیوشیمی پزشکی1- کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 مشاهده

6

هورمون شناسی تئوری- دکترای عمومی پزشکی

مشاهده

جناب آقای دکتر علیرضا عطاردی

7

فناوری اطلاعات- ترم 1 کارشناسی ارشد

 مشاهده

8

فناوری اطلاعات ترم 1 کارشناسی بهداشت محیط

 مشاهده

9

فناوری اطلاعات ترم 3 کارشناسی بهداشت محیط

 مشاهده

10

فناوری اطلاعات ترم 1 کارشناسی پرستاری

مشاهده

11

فناوری اطلاعات ترم 1 کارشناسی رادیولوژی

 مشاهده

دکتر جعفر حاجوی

12

ایمنی شناسی (عملی) (Immunology) - ترم 5 تکنولوژی اتاق عمل پیوسته

 مشاهده

13

ایمنی شناسی (Immunology) ترم 5 تکنولوژی اتاق عمل پیوسته

  مشاهده

14

ایمنی شناسی (Immunology) ترم 2 تکنولوژی اتاق عمل ناپیوسته

  مشاهده

15

ایمنی شناسی (عملی) (Immunology) ترم 2 تکنولوژی اتاق عمل ناپیوسته

   مشاهده

16

ایمنی شناسی بالینی ترم 5 پزشکی (ترم اول فیزیوپات)

 مشاهده 

17

ایمنی شناسی (Immunology) ترم 2 پرستاری

 مشاهده 

18

ایمنی شناسی (عملی) (Immunology) ترم 2 پرستاری

  مشاهده

19

ایمنی شناسی پزشکی (Immunology) ترم 3 علوم آزمایشگاهی

  مشاهده

20

ایمنی شناسی (عملی) (Immunology) ترم 3 علوم آزمایشگاهی

   مشاهده

21

Lesson plan

   مشاهده

دکتر بصیری مقدم

22

نشانه شناسی و معاینات بالینی- کارشناسی ترم 3 هوشبری

مشاهده

23

روش تحقیق- کارشناسی ترم 3 هوشبری

مشاهده

24

اصول و فنون مهارت‌های بالینی- کارشناسی ترم 1 اتاق عمل

مشاهده

25

اصول و فنون عملکرد فرد اسکراپ و سیار- کارشناسی ترم 1 اتاق عمل

مشاهده

26

اخلاق حرفه‌ای- کارشناسی ترم 3 اتاق عمل

مشاهده

27

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل- ترم 1 هوشبری

مشاهده

28

روش تحقیق در اتاق عمل- ترم 2 اتاق عمل ناپیوسته

مشاهده

29

مقدمه‌ای بر تکنولوژی جراحی- کارشناسی ترم 1 اتاق عمل

مشاهده

آقای ناظمی

30

بیهوشی و مراقبت‌های آن- ترم 3 اتاق عمل

مشاهده

31

بیهوشی2- کارشناسی ترم3 هوشبری

مشاهده

32

کارآموزی 1

مشاهده

دکتر علیرضا محمدزاده

33

میکروب شناسی 2 (باکتری شناسی و ویروس شناسی- نظری) ترم 3 بهداشت عمومی

 مشاهده 

34

میکروب شناسی و استرلیزاسیون ترم 1 هوشبری

  مشاهده

35

باکتری شناسی پزشکی (نظری) ترم 5 علوم آزمایشگاهی

  مشاهده

خانم دکتر میترا صالحی

36

انگل شناسی 1 (عملی) - کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 مشاهده

37

انگل شناسی 1 - کارشناسی علوم آزمایشگاهی

  مشاهده 

38

انگل شناسی پزشکی(عملی) - کارشناسی بهداشت عمومی

  مشاهده

39

انگل شناسی پزشکی- کارشناسی بهداشت عمومی

   مشاهده

40

انگل شناسی پزشکی(عملی) - کارشناسی پرستاری

   مشاهده

41

5/0واحد تک یاخته شناسی و 5/0 قارچ شناسی با جناب آقای دکتر مینوئیان- کارشناسی پرستاری

  مشاهده

دکتر محمد کشتکار

42

بهداشت پرتوها ترم 5 بهداشت حرفه‌ای

  مشاهده

43

اصطلاحات پزشکی در رادیولوژی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

   مشاهده

44

اصول فیزیکی سیستم‌های تصویربرداری MRI ترم 5 تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

45

فیزیک عمومی- ترم 1 علوم آزمابشگاهی

  مشاهده

46

فیزیک پزشکی- ترم 3 پزشکی

   مشاهده

47

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی- ترم3 تکنولوژی پرتوشناسی

 مشاهده 

 دکتر مجتبی کیان مهر
 48 بهداشت پرتوها و حفاظت- ترم 5 بهداشت حرفه‌ای  مشاهده
 49

بیوفیزیک ترم 1 بهداشت عمومی

  مشاهده

خانم دکتر محمدی

50

مکانیک جامدات- کارشناسی بهداشت حرفه‌ای

  مشاهده

51

فیزیک عمومی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 مشاهده 

52

رادیوبیولوژی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

53

ریاضی عمومی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

54

اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت- کارشناسی بهداشت محیط

   مشاهده

جناب آقای معصومی

55

آشنایی با کلیات تصاویر رایج در اتاق عمل- کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

  مشاهده

56

کارآموزی1

  مشاهده

57

کارآموزی3

 مشاهده 

58

کاربرد رایانه در تصاویر پزشکی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

59

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

60

روش‌های پرتونگاری2- دانشجویان تکنولوژی پرتوشناسی

  مشاهده

61

تعمیرات و نگهداری مقدماتی دستگاه‌های رادیولوژی- کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 مشاهده

 جناب آقای مجید صادقی مقدم
 62 رادیولوژی در عرصه دانشجویان استاژر پزشکی- استاژرهای پزشکی  مشاهده
 63 تکنیکها و جنبه های بالینی کامپیوتر توموگرافی- کارشناسی رادیولوژی مشاهده
 64 کارآموزی بالینی رادیولوژی وسونوگرافی- کارشناسی پیوسته مامایی مشاهده
 65 کارآموزی بالینی رادیولوژی وسونوگرافی- کارشناسی پیوسته مامایی مشاهده

دکتر محمد حسن مینوئیان

66

میکروب شناسی 1 (قارچ شناسی)- ترم 3 بهداشت عمومی

مشاهده

67

قارچ شناسی- ترم 2 پرستاری

 مشاهده

68

قارچ شناسی پزشکی- ترم 5 علوم آزمایشگاهی

 مشاهده

دکتر جلال مردانه
 69 باکتریولوژی و انگل شناسی (تئوری)- ترم 1 تکنولوژی اتاق عمل
 مشاهده
 70  باکتریولوژی و انگل شناسی (عملی)- ترم 1 تکنولوژی اتاق عمل  مشاهده
 71 میکروب شناسی (تئوری)- ترم 1 بهداشت محیط
 مشاهده
 72  میکروب شناسی (تئوری)- ترم 2 پرستاری
 مشاهده
 73  میکروب شناسی (عملی)- ترم 1 بهداشت محیط
 مشاهده
 74   میکروب شناسی (عملی)- ترم 2 پرستاری مشاهده
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/19
تعداد بازدید:
1300
Powered by DorsaPortal