آزمایشگاه فیزیک پزشکی


به نام خدا
آزمایشگاه فیزیک و پرتوشناسی
در این آزمایشگاه، آزمایش های مربوط به فیزیک عمومی، فیزیک پزشکی، دوزیمتری و کنترل کیفی با استفاده از تجهیزات مربوطه صورت می گیرد. در این آزمایشگاه، دانشجویان رشته های پزشکی، رادیولوژی، علوم آزمایشگاهی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و هوشبری آزمایش های مربوط به سرفصل درس را آموزش خواهند دید.
 
 سرکار خانم نفیسه کفاش
   کارشناس آزمایشگاه فیزیک و پرتوشناسی
داخلی: 374
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/06
تعداد بازدید:
2125
Powered by DorsaPortal