معرفی مدیردفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)

نام و نام خانوادگی:
 
 
سمت:
سرپرست دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده پزشکی
مرتبه:
 دانشیار
 
پست الکترونیکی:
آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشکده پزشکی
تلفن: 57223028-051 - داخلی : 377
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
1165
Powered by DorsaPortal