کارگاه ها و برنامه های آموزشی

 کارگاه های برگزار شده در سال 1400

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

گروه هدف

1

ژورنال کلاب آموزشی مؤثر

خانم دکتر رمضان زاده

اعضای محترم هیأت علمی

2

سخنرانی ساختارمند

خانم دکتر رمضان زاده

اعضای محترم هیأت علمی

3

قصه گویی دیجیتال

خانم دکتر زارعی

اعضای محترم هیأت علمی

4

انترال تراپی

-

اعضای محترم هیأت علمی

5

ارزیابی دانشجویان

(DOPS & mini - CEX)

خانم دکتر زارعی

اعضای محترم هیأت علمی

                                                       
 
 
 
 

   آرشیو کارگاه های برگزار شده ی EDO

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

دانلود فایل

گروه هدف

1

روش های فعال آموزش

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

2

روش های جدید ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

3

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر خواجوی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

4

راهبردهای ادغام در آموزش پزشکی

آقای دکتر مشاری

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

5

دانش پژوهی

خانم دکتر ضیائی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

6

روش های فعال آموزش و روش های ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه بالینی

7

پژوهش در آموزش پزشکی

آقای دکتر بصیری مقدم

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/09
تعداد بازدید:
1426
Powered by DorsaPortal
login