کارگاه ها و برنامه های آموزشی

برگزاری کارگاه های EDO

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

دانلود فایل

گروه هدف

1

روش های فعال آموزش

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

2

روش های جدید ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

3

پزشکی مبتنی بر شواهد

آقای دکتر خواجوی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

4

راهبردهای ادغام در آموزش پزشکی

آقای دکتر مشاری

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه

5

دانش پژوهی

خانم دکتر ضیائی

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

6

روش های فعال آموزش و روش های ارزشیابی

آقای دکتر منصوریان

 مشاهده

اعضای هیأت علمی گروه بالینی

7

پژوهش در آموزش پزشکی

آقای دکتر بصیری مقدم

 

اعضای هیأت علمی گروه علوم پایه و بالینی

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/12
تعداد بازدید:
1223
Powered by DorsaPortal