کمیته ارزشیابی


هدف:

ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشى وعرضه خدمات تخصصى به جامعه

·      فعالیت های مورد انتظار:

همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها  (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)

مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه، همکاران و خود ارزیابی

مشارکت در تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروههای آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها ،بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)

تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی(سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا ،امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیت های آموزشی، اجرای و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)

مشارکت، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروههای آموزشی با نظارت  EDC

همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروهها با نظارت  EDC

گزارش شاخص های آموزشی دانشکده، بیمارستان و ارائه راهبرد های رفع نواقص احتمالی

نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)

پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)

تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آن ها در پایان هر ترم تحصیلی

ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه

 تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری  EDC

  ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

 

کمیته ارزشیابی

ردیف

اسامی

گروه/تخصص

1

جناب آقای دکتر علی اکبری

رئیس محترم دانشکده پزشکی

2

جناب آقای دکتر عبد الجواد خواجوی

مدیر گروه محترم پزشکی اجتماعی

3

جناب آقای دکتر علیرضا محمدزاده

سرپرست محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

4

جناب آقای دکتر مهدی کریمی شهری

معاون محترم آموزش بالینی

5

جناب آقای  محمد قربانی

معاون محترم آموزش علوم پایه

6

جناب آقای دکتر بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

7

جناب آقای حسن درودی

کارشناس محترم کمیته

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
1189
Powered by DorsaPortal