آغاز پایش آموزش و تعهد به اخلاق حرفه ای در فرآیندهای بالینی

 
دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گرچه با توجه به جوانی خود، امکان دستکاری و تغییر در کوریکولوم را نداشته است، لیکن در محدوده و چارچوب مجاز و با همکاری بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی(ره)، اقدام به فعالیت هایی در جهت آموزش عملی اخلاق حرفه ای در عرصه های بالینی، پایش نقش کوریکولوم پنهان در محیط های آموزشی و پایش عملکرد دانشجویان پزشکی در جهت رعایت حقوق بیمار و رفتار منطبق بر اصول اخلاق حرفه ای در محیط های بالینی نموده است. هرچند این اقدامات هنوز در مراحل اولیه ی خود به سر می برد و فاصله ی زیادی تا رسیدن به وضعیت اپتیموم و مطلوب دارد. برخی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون عبارتند از:
 
1 - بومی سازی پرسشنامه ی « بررسی نقش کوریکولوم پنهان در محیط های بالینی » و توزیع  پرسشنامه های مربوطه: (در حال اجرا)
 
 
 
 
2 - درج آیتم های مرتبط با اخلاق حرفه ای در لاگ بوک های اینترنی و اکسترنی برخی بخش های بالینی بیمارستان آموزشی:
 
 
 درج آیتم های مرتبط با اخلاق حرفه ای در لاگ بوک های اینترنی بخش داخلی.
 
 
 درج آیتم های مرتبط با اخلاق حرفه ای در لاگ بوک های کارآموزی بخش داخلی.
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/02
تعداد بازدید:
2751
Powered by DorsaPortal
login