آموزش و آغاز پایش کاربرد استدلال بالینی در بخش های بالینی

 
دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گرچه با توجه به جوانی خود، امکان دستکاری و تغییر در کوریکولوم را نداشته است، لیکن در محدوده و چارچوب مجاز و با همکاری بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی(ره)، اقدام به فعالیت هایی در جهت آموزش استدلال بالینی در عرصه های بیمارستانی،  و پایش کاربرد استدلال بالینی توسط دانشجویان پزشکی در مواجهه با سناریوها و حل مسایل بالینی  نموده است. هرچند که این اقدامات هنوز در مراحل اولیه ی خود به سر می برد و فاصله ی زیادی تا رسیدن به وضعیت اپتیموم و مطلوب دارد. برخی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه تاکنون عبارتند از:
 
1 - برگزاری کارگاه مبانی استدلال بالینی توسط دانشکده ی پزشکی با حضور فعال اساتید و دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی در سالن کنفرانس بیمارستان آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی (ره)
 
 
 
 
 
 
 
 2 - درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از آموزش استدلال بالینی در لاگ بوک های اینترنی و اکسترنی برخی بخش های بالینی بیمارستان آموزشی:
 
 
  درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از استدلال بالینی در لاگ بوک های اینترنی بخش داخلی.
 
 
 
 
  درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از استدلال بالینی در لاگ بوک های اینترنی بخش داخلی.
 
 
 
 
  درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از استدلال بالینی در لاگ بوک های کارآموزی بخش داخلی.
 
 
 
 
درج آیتم های مرتبط با استفاده ی کاربردی از استدلال بالینی در لاگ بوک های کارآموزی بخش داخلی. 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/03
تعداد بازدید:
2746
Powered by DorsaPortal
login