کمیته پژوهش در آموزش

هدف:

هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.

فعالیت های مورد انتظار:

برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش

بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش

هدایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی

هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی

اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی

ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی

مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش

مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

کمیته پژوهش در آموزش و دانش پژوهی

ردیف

اسامی

گروه/تخصص

1

جناب آقای دکترعلی اکبری

رئیس محترم دانشکده پزشکی

2

جناب آقای دکتر عالمی

رئیس محترم دانشکده بهداشت

3

جناب آقای دکتر علیرضا محمدزاده

سرپرست دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

4

سرکار خانم دکتر نرجس بحری

معاون محترم پژوهشی دانشکده پزشکی

5

جناب آقای دکتر بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

6

سرکار خانم سبحانلو

کارشناس محترم کمیته

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/29
تعداد بازدید:
1088
Powered by DorsaPortal