علوم پایه


 1 مقدمات علوم تشریحمشاهده
 2 اسکلتی- عضلانی مشاهده
 3 فیزیولوژی گوارش مشاهده
 4 فیزیولوژی ترم4 مشاهده
 5 فیزیولوژی گردش خون مشاهده
 6 فیزیولوژی اعصاب وحواس ویژه  مشاهده

7

فیزیولوژی خون

 مشاهده

 8 هرمون شناسی تئوری مشاهده
9 قارچ شناسی

  مشاهده

10

حشره شناسی

  مشاهده

11

ویروس شناسی

 مشاهده

12 فیزیک پزشکی- ترم 3 پزشکی

مشاهده

13

رادیولوژی در عرصه دانشجویان استاژر پزشکی- استاژرهای پزشکی

 مشاهده

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/14
تعداد بازدید:
1646
Powered by DorsaPortal
login