اهداف

هدف گروه تخصصی پژوهش در آموزش :
این گروه با هدف ارتقاء آموزش مبتنی بر تحقیق ارتقاء آموزش مبتنی بر تحقیق از طریق بهبود روشها، حمایت و اجرا و هدایت پژوهشهای آموزشی.
اهداف عملیاتی گروه پژوهش در آموزش :
اهداف :

ترویج فرهنگ آموزش مبتنی بر تحقیق با بکارگیری نتایج تحقیقات آموزشی
هدفمند ساختن تحقیقات آموزشی
توسعه کمی پژوهش در آموزش در دانشگاه آموزش مستمر و پژوهش در حوزه آموزش
بهبود روشهای علمی و عملی پژوهش در آموزش
بستر سازی برای تصمیم گیری های آموزشی مبتنی بر نتایج طرح های تحقیقاتی
اطلاع رسانی در مورد یافته های پژوهش درآموزش وآماده سازی زمینه بکارگیری آنها مبتنی برشرایط ونیاز دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تولید دانش مورد نیاز برای آموزش با کیفیت
جلب مشارکت اساتید و دانشجویان در اجرای پژوهشهای آموزشی
اصلاح و تسهیل فرآیند اجرای تحقیقات آموزشی
وظایف :

تعیین اولویتهای پژوهش در آموزش
ارائه مشاوره و راهنمایی پژوهش در آموزش
تهیه منابع مورد نیاز پژوهش در آموزش
اطلاع رسانی تازه های پژوهش در آموزش از طریق برگزاری سمینارها، کنفرانسها و ایجاد پایگاه اطلاعای اینترنتی یا برد دیواری پژوهش در آموزش
کمک به بهبود سیاستگزاری درون دانشگاهی از طریق ارائه نتایج پژوهشهای انجام شده در قالب پیشنهاد های راهبردی به شورای آموزشی دانشگاه
ارائه مشاوره های پژوهشی حضوری به پزوهشگران علاقمند در حوزه پژوهش در آموزش
پیشنهاد برگزاری کارگاههای تخصصی پژوهش در آموزش برای ارتقاء توانمندیهای پژوهشگران در این حوزه
برقراری ارتباط با سایر گروههای تخصصی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در راستای تبادل اطلاعات لازم برای آگاهی از زمینه های قابل پژوهش در آموزش و نیز ارائه یافته های پژوهش برای موثر سازی آموزش از طریق فعالیتهای مرتبط با آن گروهها
برقراری ارتباط گروه پژوهش در آموزش با سایر گروههای مرکز بع منظور تبادل اطلاعات و ارتقاء عملکرد گروه تصویب طرح های پژوهشی مرتبط با آموزش و حمایت مادی و معنوی از این طرح ها به منظور فعال سازی پژوهش در این حوزه
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
169
Powered by DorsaPortal