اهداف

اهداف کلی و وظایف اساسی گروه تخصصی رشد و بالندگی :

نیاز سنجی آموزشی اعضاء هیئت علمی آموزش و توانمند سازی اعضاء هیئت علمی
آموزشی ،پزشکان و کارکنان بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات بهبود عملکرد واحدها
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/20
تعداد بازدید:
158
Powered by DorsaPortal