شورای دانشگاه

تعريف شوراي دانشگاه :
شوراي دانشگاه دومين ركن سياستگذاري بعد از هيئت امناء مي باشد كه به تنظيم سياستها و برنامه هاي جاري دانشگاه بر اساس سياستهاي كلان مصوب در هيئت امناء و يا ساير مراجع ذيصلاح مي پردازد .
شورای دانشگاه از اعضای ذیل تشکیل می شود:
الف) اعضای هیأت رئیسه دانشگاه.
ب) رؤسای دانشکده ها و آموزشکده ها و پژوهشکده ها
ج) 2 نفر از اعضای هیأت علمی هر شورا (شورای آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) به انتخاب شورای مربوط که باید واجد شرایط باشند.
د) 2 نفر از اعضای هیأت علمی که دانشیار یا استاد وواجد شرایط باشند به انتخاب رئیس دانشگاه.
تبصره:  رئیس دانشگاه می تواند در مورد مسایلی که مربوط به دروس معارف است از رئیس گروه معارف دعوت کند تا با حق رأی در شورای دانشگاه شرکت کند.
تاریخ به روز رسانی:
1391/03/30
تعداد بازدید:
3121
Powered by DorsaPortal