معرفی

معرفی همکاران

1- نام نام خانوادگی : رقیه قنبری

سمت : مشاور امور بانوان

آدرس پستی: گناباد – میدان غدیر – ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – شورای امور بانوان
پست الکترونیکی:banovan@gmu.ac.ir

شماره تماس: 57226051-051         
نمابر: 57223815-051

 شرح وظایف مشاورین رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور در امور زنان

1- بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری ،روستایی و عشایری در زمینه وضعیت بهداشت و درمان زنان و همکاری در انجام تحقیقات کاربردی
2- تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیاز ها و اولویت های منطقه ای
3- تدوین برنامه های عملیاتی تامین،حفظ وارتقاء سطح سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای در هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی
4- حضور فعال مشاورین رؤسای دانشگاه ها در جلسات هیأت رییسه و عضویت در کمیته های رفاهی، فرهنگی و....جهت مشارکت در تدوین سیاست های مربوط به زنان و افزایش همکاری های داخل بخشی
5- تشکیل بانک اطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان در منطقه
6- گسترش خدمات آموزشی جهت کاهش آسیب های اجتماعی به کارکنان شاغل و خانواده های آنها بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای
7- بررسی مسایل و مشکلات دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی و اقدام به رفع مشکلات در همکاری با مسؤلین ذیربط و برقرای ارتباط و هماهنگی با تشکل های دانشگاهی
8- بررسی مسایل و مشکلات زنان سرپرست خانوار در حوزه دانشگاه و استان و ارایه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان در همکاری های بین بخشی و بخش خیریه ای
9- بررسی مسایل و مشکلات زنان شاغل منطقه و اقدام جهت رفع مشکلات و حفظ کیان خانواده در همکاری داخل بخشی و بین بخشی
10- فعال نمودن سازمان های غیر دولتی و خیریه ای مرتبط با سلامت زنان و خانواده در منطقه جهت ارتقاء سطح سلامت زنان و خانواده و کاهش مشکلات موجود
11- ارتباط مستمر با دفتر امور زنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری در انجام طرح های کشوری

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
4489
Powered by DorsaPortal