مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی

مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی
 در انتخاب عنوان پایان نامه باید اولویت های منطقه ای در نظر گرفته شود
 اولویت عنوان پایان نامه با عناوینی است که در حوزه ی تخصصی و رشته اساتید باشد و استاد راهنما از اساتید گروه تخصصی دانشجو انتخاب و در صورت تکمیل ظرفیت اساتید گروه از گروه های آموزشی دیگر انتخاب گردد.
 دانشجویانی که استاد راهنمای پایان نامه خود را از بین اساتید مرتبط ولی غیر تخصصی رشته انتخاب می کنند الزاما باید یکی از مشاورین پایان نامه آنها هم رشته و یا تخصص رشته دانشجو را داشته باشد.
 ابزار پروپوزال دانشجویان بصورت اولیه تهیه و در جلسه طرح پروپوزال مطرح شود و تعیین روایی و پایایی پس از آن انجام شود.
 پروپوزال دانشجویان در زمان تحویل توسط تحصیلات تکمیلی بررسی شود و در صورت ناقص بودن( نداشتن پرسشنامه و امضای اساتید راهنما و مشاور) به دانشجو بازگردانده شده و پذیرفته نشود.
 ابلاغ استاد راهنما و استاد مشاور پس از تصویب پروپوزال صادر می شود.
 دانشجویان گزارش سه ماهه از مراحل انجام کار پایان نامه خود را با تایید استاد راهنما تحویل تحصیلات تکمیلی دهند.
 در خصوص نمونه گیری از شهر دیگر، کما فی السابق اولویت با گناباد می باشد و در صورت عدم کفایت حجم نمونه، نمونه گیری از شهرهای دیگر به تقاضای دانشجو و پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی انجام میشود.
 ترتیب نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه بصورت استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو به عنوان نویسنده مسئول می باشد.
 اطلاع رسانی جهت دفاع دانشجویان باید توسط خود دانشجو و با تایید تحصیلات تکمیلی انجام شود.

 در رابطه با نمره تشویقی در خصوص نمره پایان نامه باید مقاله حداقل پذیرش داشته باشد و submit نمره ای ندارد و بدون پذیرش یا چاپ مقاله نمره از 5/18 محاسبه می گردد و به ازای یک مقاله علمی پژوهشی نمره از 20 محاسبه می گردد. اگر مقالات دیگری منتج شده از پایان نامه داشته باشد به ازای هر مقاله علمی پژوهشی 5/0 نمره و هر مقاله ISI یک نمره به نمره پایان نامه تا سقف 20 اضافه می شود. در ضمن مقالات غیر مرتبط به پایان نامه هم نمره ای ندارد.
 مقرر شد دانشجویان قبل از دفاع یک جلسه پیش دفاع داشته باشند که تاریخ آن توسط تحصیلات تکمیلی به دانشجو اطلاع داده خواهد شد.
 مدت زمان دفاع نیم ساعت، 15 دقیقه جهت پرسش و پاسخ، 10 دقیقه شورای داوری و پذیرایی از شرکت کنندگان، 5 دقیقه بعد اعلام نمره و در رشته های دارای سوگند نامه 10 دقیقه خواندن سوگند نامه و سپس مراسم اختتامیه خواهد بود.
 پذیرایی از شرکت کنندگان در جلسه دفاعیه بر عهده خود دانشجویی که دفاع دارد می باشد.
 آماده کردن جلسه دفاع به عهده خود دانشجو می باشد.
 هر دانشجویی باید در موعد دفاع از پایان نامه خود، گواهی شرکت در 5 جلسه دفاعیه را داشته باشد.
 در صورت دفاع دانشجو در ماه اول شروع هر ترم می تواند بدون احتساب نیمسال تحصیلی فارغ التحصیل شود ولی دانشجو باید قبل از شروع نیمسال تحصیلی درخواست آمادگی دفاع خود را تحویل تحصیلات تکمیلی دهد.
 دانشجو بعد از اتمام پایان نامه باید 7 نسخه صحافی شده از پایان نامه به همراه یک سی دی که دارای فایل WORD و PDF می باشد، تحویل تحصیلات تکمیلی دانشگاه نماید.
 رنگ جلد پایان نامه برای دانشجویان آموزش پرستاری سورمه ای، دانشجویان پرستاری مراقبت های ویژه قرمز ، دانشجویان آموزش بهداشت سبز می باشد.
 تنظیم برنامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد سه روز در هفته می باشد و تغییر برنامه بدون هماهنگی مدیر گروه، امور کلاسها و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی امکان پذیر نمی باشد ودر صورت عدم رعایت مصوبه کارت حضور و غیاب برای دانشجویان صادر شود.
 سوق دادن پایان نامه های دانشجویان ارشد به سمت مراکز رشد و استفاده از ایده های آن
 در صورت نیاز دانشگاه و درخواست دانشجویان ارشد می توان از آنها بصورت حق التدریس در عرصه عملی و کارآموزی جهت دانشجویان کاردانی و کارشناسی استفاده نمود.
 دانشجویان ورودی مهر 139 حداکثر باید تا شروع ترم 3 عنوان پایان نامه خود را تصویب و حداکثر تا پایان ترم 5 از پایان نامه خود دفاع کنند و در صورت ادامه داشتن بیشتر از 5 ترم به ازای هر ترم تاخیر در هر یک از مراحل 5/0 نمره از نمره دفاع پایان نامه کسر خواهد شد.
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
827
Powered by DorsaPortal