اعضای هیأت علمی

 
 
استادیار مشاهده
نام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلی -گرایشرتبه علمیرزومه(CV)
ایمیل
سید حسین ابطحی ایوری دکتری تخصصی بیوشیمی استادیار مشاهده Abtahi_51@yahoo.com
نجمه ابراهیمی سنو
فوق لیسانس
پرستاری داخلی جراحی
مربی
مشاهده

رضا اسماعیلی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت استادیار مشاهده esmaeili.r@gmu.ac.ir
مجتبی افشارنیا دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشیار
مشاهده Mafsharnia2000@yahoo.com
فاطمه افشاری
فوق لیسانس
پرستاری داخلی جراحی
مربی
مشاهده

مجتبی امکانی
فوق لیسانس
بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

مصطفی امیری دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی استادیار مشاهده Mu1amiry@yahoo.com
معصومه امیری دلوئی
فوق لیسانس
پرستاری سلامت جامعه
مربی
مشاهده

حسن ایرانی فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی  مشاهده hassan anrn@yahho.com
 جواد باذلی
 دکتری تخصصی
 سلامت در بلایا و فوریت ها
 استادیار مشاهده
javadbazeli@yahoo.com
نرجس بحری بیناباج دکتری تخصصی آموزش مامایی استادیار مشاهده argesbahri@yahoo.com
بلال برازوان
فوق لیسانس
علوم تشریح
مربی
مشاهده

کوکب بصیری مقدم دکتری تخصصی پرستاری - داخلی جراحی استادیار  مشاهده ko_basiry@yahoo.com
مهدی بصیری مقدم فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی  مشاهده basiri1344@gmail.com
طاهره بلوچی فوق لیسانس پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده tbaloochi@gmu.ac.ir
الهه بنفشه قوچان عتیق فوق لیسانس آموزش مامایی مربی  مشاهده elahe.banafshe@yahoo.com
حامد بیگلری فوق لیسانس بهداشت محیط مربی  مشاهده hamed.biglari@gmail.com
رویا پیروی مینائی فوق لیسانس  مهندسی بهداشت محیط مربی  مشاهده  
محمود تقوی
دکتری تخصصی
مهندسی بهداشت محیط
استادیار
مشاهده

جهانشیر توکلی زاده دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی استاد مشاهده jahanshir_t@yahoo.com
علی اکبری متخصص روان پزشکی استادیار مشاهده  
آرش حمزه ای متخصص بیهوشی استادیار  مشاهده arash_hamzei@yahoo.com
علی جاویدی دشت بیاض
 متخصصجراحی عمومی
استادیار
مشاهده

راضیه جعفری زاده
فوق لیسانس
اپیدمیولوژی
مربی
مشاهده

مصطفی جعفری زاوه
فوق لیسانس
بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

جلوه جلیلی شهری
متخصص
زنان و زایمان
استادیار
مشاهده

سید محمود حسینیان
متخصص
جراحی عمومی
استادیار
مشاهده

جعفر حاجوی
دکتری تخصصی
ایمونولوژی
استادیار
مشاهده

شهلا خسروان دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده MMa_khosravan@yahoo.com
راحله درفشی
متخصص
اطفال
استادیار
مشاهده

محمد حسین بهشتی فوق لیسانس مهندسی بهداشت حرفه ای مربی  مشاهده  
علی دلشاد نوقابی فوق لیسانس پرستاری - بهداشت جامعه مربی  مشاهده ali_delshad2000@yahoo.com
رقیه رحمانی دکتری تخصصی آموزش مامایی استادیار  مشاهده roghaiehrahmany@yahoo.com
مرتضی رستمیان
دکتری تخصصی
آموزش ربان انگلیسی
استادیار
مشاهده

احمد زارعی
دکتری تخصصی
بهداشت محیط
استادیار
مشاهده

رویا زمانی
متخصص
دندانپزشکی-فک و صورت
استادیار
مشاهده

داود سالارباشی
دکتری تخصصی
صنایع غذایی
استادیار
مشاهده

منصوره سبحانی
متخصص

استادیار
مشاهده

سید علی سجادی دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشیار  مشاهده sa_1344@HoTMAIL.com
موسی سجادی دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده sajjadi m420@yahoo.com
حسن شجاعی مند فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار مربی مشاهده shojaee@gmu.ac.ir
خسرو شفقی دکتری تخصصی علوم تغذیه استادیار مشاهده Dshafaghi@yahoo.com
حبیب شارعی نیا فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی مربی مشاهده
 
عبدالجواد خواجوی مقدم دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مشاهده  
ملیحه سلطانی فوق لیسانس علوم تشریحی مربی مشاهده  
فرهنگ سلطانی بجستانی فوق تخصص روماتولوژی استادیار  مشاهده  
هدایت الله شمس دکتری تخصصی پرستاری - بهداشت جامعه استادیار  مشاهده hedayat.shams@yahoo.com
'مریم صابری ریابی
فوق لیسانس
آموزش بهداشت
مربی
مشاهده

الهام صابری نوقابی
فوق لیسانس
پرستاری سلامت جامعه
مربی
مشاهده

لیلا صادق مقدم عباسپور دکتری تخصصی
پرستاری - بهداشت جامعه استادیار  مشاهده Ls_moghadam@yahoo.com
محسن صاحبان ملکی بورد تخصصی بیهوشی استادیار  مشاهده  
مجید صادقی مقدم کاخکی
فوق لیسانس
فیزیک پزشکی
مربی
مشاهده

میترا صالحی
دکتری تخصصی
انگل شناسی پزشکی
استادیار
مشاهده

ملیحه ضیائی
دکتری تخصصی
پزشکی
استادیار
مشاهده

علیرضا طلائی
فوق لیسانس
اتاق عمل
مربی
مشاهده

حسین عجم زیبد دکتری تخصصی پرستاری - داخلی جراحی استادیار مشاهده moallef@gmail.com
علی عالمی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار  مشاهده alami.ali@gmu.ac.ir
آذین عرب خزاعی
فوق لیسانس
اتاق عمل
مربی
مشاهده

سعید عرفان پور
فوق لیسانس
اپیدمیولوژی
مربی
مشاهده

فریبا عسکری فوق لیسانس مامایی - بهداشت مادر وکودک مربی  مشاهده askari@gmu.ac.ir
مریم عشقی زاده فوق لیسانس پرستاری - اطفال مربی  مشاهده m.eshghizadeh@gmail.com
علیرضا عطاردی بیمرغی دکتری تخصصی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی استادیار مشاهده ar atarodi1386@yahoo.com
رضا علمی مهر
متخصص
اورولوژی
استادیار
 مشاهده  
محمد جواد فانی فوق لیسانس بهداشت حرفه ای مربی  مشاهده fanimj@gmail.com
معصومه فانی
فوق لیسانس
آناتومی
مربی
مشاهده

علی فیروزی چاهک
فوق لیسانس
بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

مهدی قاسمی
فوق لیسانس
بهداشت محیط
مربی
مشاهده

محمد قربانی فوق لیسانس خون شناسی مربی  مشاهده
مهدی کریمی بورد تخصصی پاتولوژی استادیار مشاهده mkshahri@yahoo.com
محمد کشتکار
دکتری تخصصی
فیزیک پزشکی
استادیار
مشاهده

مجتبی کیان مهر دکتری تخصصی بیوفیزیک استاد
 مشاهده kianmehr.m@gmail.com
صدیقه گوهری بهاری دکتری تخصصی معارف اسلامی- فقه ومبانی حقوق استادیار  مشاهده sedigheh.gohari@gmail.com
محمد مجلی دکتری تخصصی آموزش پرستاریمشاهده مشاهده
شهرزاد محسنی ابیانه
متخصص
قلب
استادیار
مشاهده

علی محمد پور دکتری تخصصی آموزش پرستاری استاد مشاهده amohammadpur@gmail.com
حمیده محمدزاده
متخصص
بیماری های پوست
استادیار
مشاهده

علیرضا محمد زاده دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی استادیار  مشاهده alm1360@gmail.com
حسین محمدزاده
دکتری تخصصی
طب سنتی
استادیار
مشاهده

علیرضا محمود آبادی بورد تخصصی رادیولوژی استادیار  مشاهده mahmudabadi_md@yahoo.com
اعظم السادات محمودیان بورد تخصصی زنان و زایمان استادیار  مشاهده
جلال مردانه
دکتری تخصصی
باکتری شناسی پزشکی
استادیار
مشاهده

جلیل مشاری بورد تخصصی کودکان استادیار مشاهده Dr.Moshari@yahoo.com
مهدی مشکی دکتری تخصصی آموزش بهداشت استاد مشاهده rmoshki@gmail.com
محمد مطلبی دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشیار مشاهده mohammad_matlabi1344@yahoo.com
مریم مقیمیان دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشیار مشاهده Moghimian@gmu.ac.ir
مریم معاون سعیدی
متخصص
طب کار
استادیار
مشاهده

حامد معصومی
فوق لیسانس
فیزیک پزشکی
مربی
مشاهده

محمد رضا منصوریان فوق لیسانس آموزش پزشکی مربی  مشاهده mansoorian@gmu.ac.ir
امیر مؤیدپور
متخصص
ارتوپدیاستادیار
مشاهده

سید فرزین میرچراغی
بورد تخصصی
داخلی
استادیار
مشاهده

مرجان میرزانیا
فوق لیسانس
آموزش بهداشت
مربی
مشاهده

محمد حسن مینوئیان  دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی استادیار  مشاهده minooean_h@yahoo.com
سید حسین ناظمی فوق لیسانس بیهوشی مربی  مشاهده nazemi.h@yahoo.com
سارا نجات اسلامی فرد
متخصص
زنان و زایمان
استادیار
مشاهده

سمانه نجفی فوق لیسانس پرستاری داخلی جراحی مربی  مشاهده
حسین نظامی
فوق لیسانس
آمار حیاتی
مربی

صدیقه نیازی فوق لیسانس آموزش بهداشت مربی  مشاهده  
فاطمه والی راد دکتری تخصصی طب کار استادیار  مشاهده  
فاطمه هادیزاده طلاساز دکتری تخصصی
آموزش مامایی استادیار  مشاهده fatmeh hadezadeh@yahoo.com
فرهاد هماپور
متخصص
جراحی عمومی
استادیار
مشاهده

بتول محمدیان فوق لیسانس آموزش پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده mohammadian.b@gmu.ac.ir
فاطمه یعقوبی مقدم بیلندی
فوق لیسانس
آموزش مامایی
مربی
مشاهده

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/08
تعداد بازدید:
6222
Powered by DorsaPortal