شرح وظایف و معرفی


مدیر  امور هیأت علمی: دکتر محمد مطلبی

کارگزین هیأت علمی: ملیحه مختاری

تلفن تماس: 05157225027

شماره فاکس : 05157223814

با عنایت به این امر که نیروی انسانی متعهد و توانمند یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد دانشگاه محسوب می‌شود، حوزه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ابتدای سال 1387 اقدام به تأسیس دفتر امور هیأت علمی نموده است. این دفتر بر آن است تا با استفاده از نیروهای متخصص کلیه نیازها و امور مرتبط با اعضاء هیأت علمی را ساماندهی نموده و در راه پر‌کردن خلاءهای موجود گام بردارد و در این راه نیازمند همدلی و همکاری کلیه اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه می‌باشد.

برخی از مهمترین اهداف:

1- سازماندهی و تمرکز امور مرتبط با اعضای هیأت علمی
2- اصلاح و بهبود فرآیندها یا ارزیابی فعالیتهای اعضای هیأت علمی در سطح دانشگاه
3- تکریم اعضای هیأت علمی و پاسخگویی و رسیدگی به امور مربوطه در کمترین زمان در جهت فراهم نمودن بستر مناسب  برای استفاده حداکثری از توان علمی آنان.
4- تهیه پایگاه اطلاعاتی جامع اعضای هیأت علمی جهت پایش فعالیت ها و تهیه گزارش ها و آمارهای مورد نیاز.
5- تهیه سند  نیاز‌سنجی دانشگاه در حیطه نیروهای علمی

فعالیتهای دفتر:


1- تشکیل پرونده سوابق علمی آموزشی پژوهشی و اجرایی اعضای هیأت علمی
2- اعلام نتایج کمیته ترفیع و ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه به معاونت توسعه و منابع دانشگاه
مکاتبات لازم جهت اعضای هیأت علمی مشمول طرح دوره ضرورت و تعهدات خاص
3- هماهنگی های لازم جهت شروع و لغو مأموریتهای آموزشی، دوره‌های کوتاه‌ مدت و بلند‌ مدت ، مرخصی‌ها
4- انجام امور مربوط به تبدیل مرتبه علمی اعضای هیأت علمی

5- مکاتبات لازم جهت تکمیل فرم های اطلاعات اعضای هیأت علمی به وزارت متبوع ، ارگانها و مراکز مختلف
6- تهیه اطلاعات مربوط به مرخصی اعضای هیأت علمی به صورت رایانه ای
7- ارسال و جمع‌آوری فرم های ترفیع پایه سالیانه به همراه مستندات مربوطه و تغییر وضع استخدامی اعضای هیأت علمی
8- ارتباط با واحد پژوهش دانشگاه جهت تأیید مدارک و مستندات پژوهشی اعضاء هیأت علمی
9- ارتباط با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه جهت تأیید مدارک و مستندات مربوط به اعضاء هیأت علمی
10- هماهنگی جهت تشکیل کمیته های ترفیع پایه سالیانه، ارتقاء و تغییر وضع استخدامی اعضای هیأت علمی
11- طرح فرمهای تکمیل شده و مستندات ارائه شده اعضای هیأت علمی به کمیته کارشناسی ترفیع و ارتقاء دانشگاه
12- مکاتبات لازم جهت تکمیل فرمهای اطلاعات اعضای هیأت علمی به وزارت متبوع ، ارگانها و مراکز مختلف

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/19
تعداد بازدید:
1111
Powered by DorsaPortal