عملکرد

 

 
 
 
 
 

عملکرد امور هیات علمی دانشگاه :

1- به روز کردن زمان اعطا پایه ها از طریق برگزاری 10 جلسه و بررسی و ارزشیابی 60 مورد جهت اعطا پایه های استحقاقی و تشویقی

2- برگزاری 3 جلسه جهت بررسی و ارزشیابی و ارسال 1 مورد پرونده ارتقا مرتبه از استادیاری به دانشیاری

3- اطلاع رسانی و آموزش قوانین و مقررات و آئین نامه هابه اعضاء هیات علمی در گروههای آموزشی از طریق ارسال کتب ، جزوات و فایل های الکترونیکی

4- نیاز سنجی مشکلات آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و اقدام لازم جهت تامین نیازها

5- هماهنگی با هیات اجرایی جذب دانشگاه و مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع در جهت تامین اعضاء هیات علمی جدید

6- به کارگیری 4 عضو هیات علمی پیمانی جدید

7- پیگیری جهت جذب نیروها ی هیات علمی سرباز و طرحی و جذب 3 عضو هیات علمی

8- به کار گیری 2 عضو هیات علمی قراردادی (تعهد خدمت آموزش رایگان)

9- برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت ارائه آموزشهای مورد نیاز اعضاء هیات علمی

10- تلاش در جهت تکریم اعضای هیات علمی با به حداقل رساندن مراجعات حضوری آنها

11- مکانیزه کردن سیستم مرخصی استحقاقی اعضای هیات علمی جهت پاسخگویی سریع

12-  باز بینی و اصلاح فرم های ارزشیابی و ارتقا سالیانه اعضای هیات علمی بر اساس بخشنامه های جدید

13- گرد آوری و تنظیم کلیه قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ،بخش نامه ها،فرم ها و جداول مرتبط با امور هیات علمی جهت قرار دادن در وبگاه دانشگاه

14- همکاری با مدیران امور آموزشی ، امور پژوهشی ، امور دانشجویی فرهنگی و مرکز مطالعات و توسعه آ»وزش پزشکی و مدیران گروههای آموزشی

15- سازماندهی و تسریع در انجام کلیه امور مرتبط با کارگزینی اعضاء هیات علمی

16- پاسخگویی به ارباب رجوع و اقدام در جهت درخواست آنان


 
 
 

 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
458
Powered by DorsaPortal