شورای دانشگاه

شورای دانشگاهرئیس شورا: جناب آقای دکتر جواد باذلی (رئیس دانشگاه)

دبیر شورا: جناب آقای دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

 

اعضا:


حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صادقی نسب (مسئول دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه)

سرکار خانم دکتر شهلا خسروان (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه)

جناب آقای حسن ایرانی (معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه)

جناب آقای دکتر جلیل مشاری (معاون درمان دانشگاه)

جناب آقای دکتر ایرج مرادی (معاون توسعه مدیریت و منابع)

 
جناب آقای دکتر مرتضی تجددی (معاون غذا و دارو دانشگاه)
 

جناب آقای دکتر جواد صادقی نسب (معاون بهداشت دانشگاه)

 
سرکار خانم دکتر طاهره بلوچی (عضو شورای تحصیلات تکمیلی)

جناب آقای دکتر رضا اسماعیلی (رئیس مرکز تحقیقات )
 

جناب آقای دکتر مهدی بصیری مقدم (عضو شورای آموزشی دانشگاه)

 

جناب آقای دکتر علیرضا محمود آبادی (عضو شورای آموزشی دانشگاه)

 

سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان (عضو شورای پژوهشی دانشگاه)

 

جناب آقای دکتر حسین ابطحی (رئیس دانشکده پیراپزشکی)

 

جناب آقای دکتر علی عالمی (رئیس دانشکده بهداشت)

 

جناب آقای دکتر علی محمدپور (رئیس دانشکده پرستاری)

 

جناب آقای دکتر محسن صاحبان ملکی (رئیس دانشکده پزشکی)  

 

جناب آقای دکتر مجتبی افشارنیا (عضو هیأت علمی دانشگاه)

 

جناب آقای دکتر محمد مطلبی (عضو هیأت علمی دانشگاه) 

 

وظائف و اختیارات:

 

الف - بررسی و تأیید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ب -  بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
ج -  بررسی روش های همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.
د -  بررسی سالانة امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها.
ه - برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.
و - بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا  قرار می گیرد.
ز - بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم.
ح - ارزیابی کل عملکرد دانشگاه.
ط - بررسی و تصویب طرحها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی.
ی - تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شوراء.

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/03
تعداد بازدید:
1112
Powered by DorsaPortal