شورای دانشگاه

شورای دانشگاه


رئیس شورا:  جناب آقای دکتر جواد باذلی (رئیس دانشگاه)

دبیر شورا:    جناب آقای دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)
اعضا:

·         حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای صادقی نسب(مسئول دفتر نمایندگی نهادمقام معظم رهبری دانشگاه)

·         جناب آقای دکترسیدعلی سجادی (معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه)

·         جناب آقای دکترمحمدحسن مینوئیان (معاون فرهنگی ودانشجویی دانشگاه)

·         جناب آقای دکترعباسعلی عباس نژاد (مدیر آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه)

·         جناب آقای دکترجلیل مشاری (معاون درمان دانشگاه)

·         جناب آقای دکترمهدی مشکی (معاون توسعه مدیریت ومنابع)

·         جناب آقای دکترمهدی کریمی نوغابی(معاون غذا ودارو دانشگاه)

·         جناب آقای دکترایرج مرادی (معاون بهداشت دانشگاه)

·         جناب آقای دکتررضا اسماعیلی (رئیس مرکز تحقیقات ومدیر گروه بهداشت عمومی دانشگاه)

·         جناب آقای دکترسیدفرزین میرچراغی (رئیس دانشکده پزشکی)

·         جناب آقای دکترمهدی بصیری مقدم(مدیر EDC دانشگاه)

·         جناب آقای دکترمحمد مطلبی (مسئول امورهیئت علمی دانشگاه)

·         جناب آقای حسین ناظمی (مدیرگروه هوشبری دانشگاه)

·         جناب آقای دکترمجتبی کیان مهر(عضوهیئت علمی دانشگاه)

·         سرکارخانم دکترمریم مقیمیان(مدیرگروه علوم پایه)

·         جناب آقای یوسفی مقدم (مدیر حراست دانشگاه)
وظائف و اختیارات:
الف – بررسی و تأیید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ب- بررسی و تأیید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت.
ج- بررسی روشهای همکاری با مؤسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن.
د- بررسی سالانة امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات ) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تأمین آنها.
ه - برنامه ریزی پذیرش دانشجو بر اساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور.
و- بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد.
ز – بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حلهای لازم.
ح – ارزیابی کل عملکرد دانشگاه.
ط- بررسی و تصویب طرحها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی.
ی– تدوین و تصویب آئی ننامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شوراء.
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/15
تعداد بازدید:
877
Powered by DorsaPortal