شورای آموزشی

شورای آموزشی دانشگاه

به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی، شورای آموزشی تشکیل میشود.

رئیس:  دکتر مجتبی کیان مهر (معاون آموزشی دانشگاه)

دبیر:   دکترعباسعلی عباس نژاد (مدیرامورآموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه)

اعضای شورای آموزشی:

·         دکتر سیدفرزین میرچراغی (رئیس دانشکده پزشکی)

·         جناب آقای دکتر سید حسین ابطحی(مدیر گروه علوم آزمایشگاهی)

·         سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان(مدیر گروه علوم پایه)

·         جناب آقای مهندس جواد باقری(مدیر گروه معارف)

·          جناب آقای دکترمجتبی افشارنیا(مدیر گروه بهداشت محیط)

·          جناب آقای مهندس محمدجواد فانی(مدیرگروه بهداشت حرفه ای)

·          جناب آقای دکترمحمد مطلبی(مدیرگروه بهداشت عمومی)

·          جناب آقای سیدحسین ناظمی(مدیرگروه هوشبری واتاق عمل)

·          سرکار خانم رقیه رحمانی(مدیرگروه مامایی)

·         جناب آقای دکترموسی سجادی(مدیرگروه پرستاری  داخلی جراحی)

·         خانم دکتر لیلا صادق مقدم (مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه وروان)

·         جناب آقای دکتر محمدمجلی(مدیرگروه فوریتهای پزشکی )

·         دکترمحمد کشتکار (مدیرگروه رادیولوژی وفیزیک پزشکی)

وظائف شورای آموزشی:

*همکاری با معاون آموزشی دانشگاه برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رئیسه.

* ارائه پیشنهاد در این زمینه ها به شورای دانشگاه از جمله:

- برنامه های آموزشی.

- نحوه اجرای برنامه های درسی در چهارچوب مصوبات.

-آئین نامه های آموزشی.

- طرحهای مناسب آموزشی غیر رسمی کوتاه مدت و میان مدت.

 -ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید.

*بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون آموزشی دانشگاه به شورا ارجاع می دهد.

 * بررسی کیفیت آموزشی در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزش اعضای هیأت علمی و ارائه آن به شورای دانشگاه

*بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید دانشگاه.

*بررسی متون جزوه ها و کتابهای ارائه شده از طرف اعضای هیأت علمی از لحاظ تطبیق با سر فصلهای مصوب و ارائه نتیجه به شورای دانشگاه.

 * بررسی و تأیید دعوت استادان خارجی در رشته های مورد نیاز بنا به پیشنهاد گروههای آموزشی و تأیید دانشکده برای ارائه به مراجع قانونی

*بررسی و تأیید صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در هیأت علمی دانشگاه که باید پس از تأیید گروه آموزشی ذیربط از طریق رئیس هر دانشکده به شورای آموزشی ارجاع شود.

·         دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/15
تعداد بازدید:
634
Powered by DorsaPortal